ความเป็นมา บริษัท

ก่อตั้งเมื่อ  วันที่ 27 มกราคม 2540
ทุนจดทะเบียน  5 ล้านบาท
สถานที่ตั้ง  70/4-7 ถ.ปากนคร ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 8000
ผู้ก่อตั้ง  1. นายศรีโรจน์ อนุตรเศรษฐ 2. นายสุรศักดิ์ อนุตรเศรษฐ
แนวทางการให้บริการ  "SERVLCE WLTH A SMILE" พื้นฐานของการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จจะต้องมาจากใจ คือ มีความรักในธุรกิจที่ทำ มีจิตใจพร้อมบริการ และ มีความจริงใจต่อลูกค้าผู้มีอุปการคุณ ทั้งหมดจะแสดงออก มาด้วยร้อยยิ้ม ที่จะสร้างความประทับใจให้ลูกค้า ผู้มาใช้บริการ
สโลแกน  ประสบการณ์ คุณภาพ เชื่อถือได้

ติดต่อ บริษัท

  สำนักงานใหญ่ 70/4-7 ถ.ปากนคร ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 8000
    0-7531-8700  Fax. 0-7531-8700 ต่อ 800
  spacom@loxinfo.co.th
  www.spacomputer.com