เกี่ยวกับบริษัท
ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 27 มกราคม 2540
ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท
สถานที่ตั้ง
  • สาขา 1 ร้าน PLUG&PLAY 70/4-7 ถ.ปากนคร ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 TEL. 0-7531-8700 FAX. 0-7531-8700 ต่อ 80000
  • สาขา 2 ร้าน PLUG&PLAY ตั้งอยู่ที่ห้าง โรบินสัน-โอเชี่ยน สาขานครศรีธรรมราช TEL. 0-7531-7100
ผู้ก่อตั้ง 1. นายศรีโรจน์ อนุตรเศรษฐ
2. นายสุรศักดิ์ อนุตรเศรษฐ
เว็บไซต์บริษัท www.spacomputer.com
สโลแกน SERVICE WITH A SMILE
พื้นฐานของการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ จะต้องมาจากใจ คือ มีความรักในธุรกิจที่ทำ มีจิตใจพร้อมบริการ และมีความจริงใจต่อลูกค้าผู้มีอุปการคุณ ทั้งหมดจะแสดงออก มาด้วยร้อยยิ้ม ที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ผู้มาใช้บริการ
จำนวนพนักงาน 55